วันการศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๐๐ ปีการศึกษาเอกชน มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย
วันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธุ์ พ.ศ ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา

<< กลับหน้าหลัก

สงวนลิขสิทธิ์ 2558 โรงเรียนอนุบาลชุมแพ