พิธีมอบวุฒิบัตรและเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

 

หน้าถัดไป >>

สงวนลิขสิทธิ์ 2558 โรงเรียนอนุบาลชุมแพ