วันปิยมหาราช
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม

วันที่ 23 ตุลาคม 2561
อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น

<< กลับสู่หน้าหลัก

สงวนลิขสิทธิ์ 2558 โรงเรียนอนุบาลชุมแพ