ได้รับเกียรติจากท่านศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น มาเป็นประธานในพิธีเปิด
การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน
โรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 4

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

ณ โรงเรียนอนุบาลชุมแพ

<< กลับสู่หน้าหลัก

สงวนลิขสิทธิ์ 2558 โรงเรียนอนุบาลชุมแพ