พิธีมอบวุฒิบัตร ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้นอนุบาล 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
15 มีนาคม 2562

ณ โรงเรียนอนุบาลชุมแพ

<< กลับสู่หน้าหลัก

สงวนลิขสิทธิ์ 2558 โรงเรียนอนุบาลชุมแพ