มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
         การแข่งขันการพูด จัดโดย สมาคมกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 Impromptu Speech ระดับประถมต้น – เด็กหญิงปภาดา ว่องวิบูลย์กิจ (ป.2 AEC) เหรียญทอง ได้ลำดับสองของการแข่งขัน ครูผู้ให้คำปรึกษา – ครู Geoffrey Welhaf และ ครูจรัญญา ดีบุญมี ณ ชุมแพ
Impromptu Speech ระดับประถมปลาย – เด็กชายปิติพัฒน์ ออสุวรรณ์ (ป. 6 AEC) เหรียญทอง ได้ลำดับสองของการแข่งขัน ครูผู้ให้คำปรึกษา – ครู Teddy Sabado Story Telling ระดับประถมปลาย – เด็กหญิงปรัชพร ทิพย์จริยาอุดม (ป. 4 AEC) เหรียญทอง ได้ลำดับสี่ของการแข่งขัน ครูผู้ให้คำปรึกษา – ครู Evangeline L. Rosario และครู Mark Antcliffe รางวัลจาก Spelling Bee Competition จัดโดยทีม AEC Active English Classroom โรงเรียนอนุบาลชุมแพ ในระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2561 โดยได้รับสนับสนุนเงินรางวัลจาก คุณยายมณฑา ดีบุญมี ณ ชุมแพ, แม่ต้อย-อาจารย์มณฑิรา, แม่ตุ้ย นราลักษณ์ –ผู้อำนวยการโรงเรียน, แม่ติ๋ว จรัญญา - Supervisor of AEC และ ครู Geoffrey Welhaf – Chairperson of AEC

รายชื่อผู้ชนะการแข่งขัน ACP Spelling Bee Competition

ระดับชั้น ป.1 
ด.ช.ปิยวัช จันทนนท์ (ป.1/1) ชนะเลิศ 
ด.ญ.กุลธิรัตน์ เชื้อไพบูลย์ (ป.1 AEC) รองชนะเลิศ

ระดับชั้น ป.2 
ด.ช.ปวิช มณีรอด (ป.2 AEC) ชนะเลิศ 
ด.ญ.ปภสร มณีรอด (ป.2 AEC) รองชนะเลิศ

ระดับชั้น ป.3 
ด.ญ.อุรุมณี เชวงโชติ (ป.3/1) ชนะเลิศ 
ด.ช.ภพธนภัต พัฒนิบูลย์ (ป.3/2) รองชนะเลิศ

ระดับชั้น ป.4 
ด.ญ.ธนิญา ศรีวงศ์รักษ์ (ป.4 AEC) ชนะเลิศ 
ด.ญ.ปรัชพร ทิพย์จริยาอุดม (ป.4 AEC) รองชนะเลิศ

ระดับชั้น ป.5 
ด.ช.ปริตต์ เหล่าสุขา (ป.5/1) ชนะเลิศ 
ด.ญ.พลอยชมพู นาคโนนทัน (ป.5 AEC) รองชนะเลิศ

ระดับชั้น ป.6 
ด.ช.ปิติพัฒน์ ออสุวรรณ์ (ป.6 AEC) ชนะเลิศ 
ด.ญ.ชวิศา คันธาร์ (ป.6/1) รองชนะเลิศ


<< กลับสู่หน้าหลัก
สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 โรงเรียนอนุบาลชุมแพ