ประกาศผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 2565

  ประถมศึกษาปีที่ 1
  ประถมศึกษาปีที่ 2
  ประถมศึกษาปีที่ 3
  ประถมศึกษาปีที่ 4
  ประถมศึกษาปีที่ 5
  ประถมศึกษาปีที่ 6

สงวนลิขสิทธิ์ 2558 โรงเรียนอนุบาลชุมแพ