ประกาศผลการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑

  ประถมศึกษาปีที่ ๑  
  ประถมศึกษาปีที่ ๒  
ประถมศึกษาปีที่ ๓  
ประถมศึกษาปีที่ ๔  
ประถมศึกษาปีที่ ๕  
ประถมศึกษาปีที่ ๖  

ประกาศผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประถมศึกษาปีที่ ๑  
ประถมศึกษาปีที่ ๒  
  ประถมศึกษาปีที่ ๓  
  ประถมศึกษาปีที่ ๔  
  ประถมศึกษาปีที่ ๕  
  ประถมศึกษาปีที่ ๖  
สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 โรงเรียนอนุบาลชุมแพ