พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว

<< กลับสู่หน้าหลัก

สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 โรงเรียนอนุบาลชุมแพ