ผลงานเด่น : สถานศึกษา
สงวนลิขสิทธิ์ 2558 โรงเรียนอนุบาลชุมแพ