ฝ่ายบริหารงานบุคคล


ภาระงาน:
  1. การวางแผนอัตรากำลัง
  2. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
  3. วินัยการลา การรักษาวินัย
  4. ทะเบียนประวัติครู
  5. งานสวัสดิการ
  6. การอบรมสัมมนา

สงวนลิขสิทธิ์ 2558 โรงเรียนอนุบาลชุมแพ