ประวัติและความเป็นมา


โรงเรียนอนุบาลชุมแพ เปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2524 โดยการดำริของ ขุนบุญบาลบำรุง (เลี้ยง ดีบุญมี) ซึ่งเป็นบิดาของนายเจริญ ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียน โดยมีห้องเรียนเริ่มแรก จำนวน 3 ห้องเรียน นักเรียน 45 คน มีนางจิราพรรณ เบญญศรี ( นามสกุลเดิม “ ดีบุญมี ณ ชุมแพ ” ) 
เป็นครูใหญ่คนแรก

โรงเรียนอนุบาลชุมแพ มีพื้นที่จัดการเรียนการสอน 2 ฝั่ง คือ

  1. ฝั่งโรงเรียน ใช้จัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่ของโรงเรียน ประกอบด้วยห้องเรียนระดับเตรียมอนุบาล อนุบาล 1 และระดับประถมศึกษาทั้งหมด
  2. ฝั่งบ้านลูกรัก ประกอบด้วยห้องเรียนชั้นอนุบาล 2 อนุบาล 3 และห้องคอมพิวเตอร์ ระดับปฐมวัย

ปัจจุบัน (พ.ศ.2558) โรงเรียนอนุบาลชุมแพ มี นางนราลักษณ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โดยเปิดทำการสอน 2 ระดับ คือ

  1. ระดับปฐมวัย ตั้งแต่ ชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3
  2. ระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6

มีอาคารเรียนถาวร จำนวน 6 หลัง คือ

  • อาคารขุนบุญบาลบำรุง
  • อาคารแม่ทาอนุสรณ์
  • อาคารมณฑ์เจริญลักษณ์
  • อาคารเรียนฝั่งบ้านลูกรัก จำนวน 3 หลัง

หอประชุม 1 แห่ง, โรงอาหาร 2 หลัง และบ้านพักคนงาน 1 หลัง 

 สงวนลิขสิทธิ์ 2558 โรงเรียนอนุบาลชุมแพ