ฝ่ายกิจการพิเศษ


ภาระงาน:
  1. งานปกครองนักเรียน
  2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  3. งานยานยนต์
  4. คณะกรรมการสภานักเรียน

สงวนลิขสิทธิ์ 2558 โรงเรียนอนุบาลชุมแพ