ติดต่อสอบถาม

โรงเรียนอนุบาลชุมแพ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตั้งอยู่เลขที่  1244  หมู่ 1  ถนนดีบุญมี 
ตำบลชุมแพ  อำเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์  40130 
โทรศัพท์ - โทรสาร : 0 4331 1071
เบอร์มือถือ : 09 8435 5965
E-mail : naraluk.d@hotmail.com
Website  :  www.anubanchumphaeschool.com
Facebook : www.facebook.com/anubanchumphae
สงวนลิขสิทธิ์ 2558 โรงเรียนอนุบาลชุมแพ