ผลงานเด่น : นักเรียน
สงวนลิขสิทธิ์ 2558 โรงเรียนอนุบาลชุมแพ