ผลงานเด่น : บุคลากรสงวนลิขสิทธิ์ 2558 โรงเรียนอนุบาลชุมแพ