ประกาศผลการประเมินความรู้ ปีการศึกษา 2564

  ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564
  ประถมศึกษาปีที่ 1  
  ประถมศึกษาปีที่ 2  
  ประถมศึกษาปีที่ 3  
  ประถมศึกษาปีที่ 4  
  ประถมศึกษาปีที่ 5  
  ประถมศึกษาปีที่ 6  

สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 โรงเรียนอนุบาลชุมแพ